7.21.2011


საიტის მიზანია დახმარება გაგიწიოთ ზოგად უნარებში მასალების მოძიებასა და შესწავლაში.

ზოგად უნარებზე მრავალი ავტორის წიგნია გამოცემული. უმნიშვნელოვანესია გამოცდების ეროვნული ცენტრის (www.naec.ge) ყოველწლიური გამოცემები აბიტურიენტებისათვის „როგორ მოვემზადოთ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის ზოგად უნარებში. დამხმარე მასალათა კრებული“ (2004-2011 წწ.) და მაგისტრანტებისათვის  „საერთო სამაგისტრო გამოცდა. ტესტური კითხვებისა და დავალებების ნიმუშები განმარტებებითა და ამოხსნებით“ (2009-2011 წწ.), სადაც წარმოდგენილია დამოუკიდებელი მუშაობისათვის განკუთვნილი დავალებები, ტესტების ნიმუშები და განმარტებები, რეკომენდაციები ტესტირების პროცესთან დაკავშირებით. გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გამოშვებულია აგრეთვე კომპაქტდისკი, რომელზეც ჩაწერილია ვიდეომასალა ზოგადი უნარების ტესტის, ტესტური დავალებების შესრულების პრინციპების შესახებ.

ამ საიტზე შეგიძლიათ მოიძიოთ  და გამოიწეროთ 2005 წლიდან გამოქვეყნებული ზოგადი უნარების ტესტების სხვადასხვა ვარიანტები თანდართული პასუხებით, შეუკვეთოთ სათანადო ლიტერატურა.

ერთიანი ეროვნული გამოცდების ზოგადი უნარების ტესტები აბიტურიენტებისათვის:

2005 წლის - I ვარიანტი 
2005 წლის -  II ვარიანტი   
2005 წლის - III ვარიანტი
2005 წლის -  IV ვარიანტი
2005 года - русский вариант
2006 წლის - I ვარიანტი 
2006 წლის -  II ვარიანტი   
2006 წლის - III ვარიანტი
2006 წლის -  IV ვარიანტი
2006 года - русский вариант
2007 წლის - I ვარიანტი 
2007 წლის -  II ვარიანტი   
2007 წლის - III ვარიანტი
2007 წლის -  IV ვარიანტი
2007 года - русский вариант
2008 წლის - I ვარიანტი 
2008 წლის -  II ვარიანტი   
2008 წლის - III ვარიანტი
2008 года - русский вариант

2009 წლის - I ვარიანტი 
2009 წლის -  II ვარიანტი   
2009 წლის - III ვარიანტი
2009 წლის -  IV ვარიანტი
2009 года - русский вариант


2010 წლის - I ვარიანტი 
2010 წლის -  II ვარიანტი   
2010 წლის - III ვარიანტი
2010 წლის -  IV ვარიანტი
2010 года - русский вариант
2010 - აზერბაიჯანული ვარიანტი
2010 - სომხური ვარიანტი
2011 წლის - I ვარიანტი 
2011 წლის -  II ვარიანტი   
2011 წლის - III ვარიანტი
2011 წლის -  IV ვარიანტი
2011 года - русский вариант
2011 - აზერბაიჯანული ვარიანტი
2011 - სომხური ვარიანტი
სტუდენტების საგრანტო კონკურსის ზოგადი უნარების ტესტები:

2007 წლის - სტუდენტების საგრანტო კონკურსის ვარიანტი
2007 года - русский вариант студенческого конкурса на грант
2008 წლის - სტუდენტების საგრანტო კონკურსის ვარიანტი
2009 წლის - სტუდენტების საგრანტო კონკურსის ვარიანტი
2009 года - русский вариант студенческого конкурса на грант
2010 წლის - სტუდენტების საგრანტო კონკურსის ვარიანტი
2010 года - русский вариант студенческого конкурса на грант
2011 წლის - სტუდენტების საგრანტო კონკურსის ვარიანტი
2011 года - русский вариант студенческого конкурса на грант

ზოგადი უნარების ტესტები საერთო სამაგისტრო გამოცდებისათვის:

2007 წ. იანვარი - საერთო სამაგისტრო საგამოცდო ტესტები ი. ჭავჭავაძის  სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის
2007 წ. ოქტომბერი - საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტები
2008 წ. თებერვალი - საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტები
2008 წ. ოქტომბერი - საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტი
2009 წლის სამაგისტრო ტესტები
2009 г. - русский вариант (магистратура)
2010 წლის სამაგისტრო ტესტები
2010 г. - русский вариант (магистратура)
2011 წლის სამაგისტრო ტესტები
2011 г. - русский вариант (магистратура)

სხვადასხვა უწყებებისა და ორგანიზაციების ზოგადი უნარების ტესტები:

საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ტესტები, 2006 წ.
საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ტესტები, 2010 წ.
სკოლის დირექტორების შესარჩევი ზოგადი უნარების ტესტი, 2009 წ.
პროკურატურის სტაჟიორთა შესარჩევი ზოგადი უნარების ტესტი, 2009 წ.
პოლიციის აკადემიის ზოგადი უნარების ტესტი, 2010 წ.
საბავშვო ბაღის დირექტორების შესარჩევი ზოგადი უნარების ტესტი, 2010 წ.
ფინანსთა სამინისტროს ზოგადი უნარების ტესტი, 2010 წ.
ბანკი „რესპუბლიკას“ ზოგადი უნარების ტესტი, 2011 წ.


აირჩიეთ შესაბამისი ვარიანტი. ერთი ვარიანტის ფასია 2 ლარი. გადახდა წარმოებს  წინასწარი გადარიცხვით eMoney-ს სისტემით (https://emoney.ge), eMoney-ის ანგარიშის ნომერზე 360796405 (ზოგადი უნარები). საჭირო თანხის ჩარიცხვის შემდეგ გააგზავნეთ მოთხოვნა E-mail-ზე zogadunarebi@yahoo.com, სადაც ზუსტად მიუთითეთ ზოგადი უნარების ტესტის მოთხოვნილი ვარიანტი, ტრანზაქციის (გადარიცხვის) ნომერი. იმავე  E-mail-ზე ან თქვენს მიერ მითითებულ სხვა ნებისმიერ E-mail-ზე მიიღებთ მოთხოვნილ ვარიანტს. ასევე ზოგადი უნარების გარშემო ნებისმიერი შეკითხვისა და დახმარებისათვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, როგორც E-mail-ზე zogadunarebi@yahoo.com, ისე Skype-ზე zogadunarebi.